';
 
 

unesco

 

Soubor židovské čtvrti a baziliky je připomínkou soužití židovské a křesťanské kultury od středověku až do 20. století. Židovská čtvrť podává výjimečné svědectví o kulturních tradicích a životě v komunitě. Bazilika sv. Prokopa, původně část benediktinského kláštera z 13. století, byla při výstavbě ovlivněna vzory a vlivy přicházejícími ze západní Evropy. Ve čtvrtek 3. července 2003 bylo rozhodnuto o zápisu další české lokality na seznam světového dědictví Organizace OSN pro výchovu, vzdělání a kulturu UNESCO. K dosavadním 11 místům v Česku nyní přibyla Třebíč s bazilikou sv. Prokopa a Židovskou čtvrtí zvanou Zámostí. O zařazení do prestižního seznamu jednal v ten týden v paříži Výbor pro světové dědictví UNESCO. Třebíč uspěla v konkurenci dalších 36 kandidátů z celého světa a stává se tak první samostatnou židovskou památkou mimo území Izraele (centra Jeruzaléma), která se do seznamu dostala. Podle Michala Beneše z ministerstva kultury jsou ostatní židovské památky zahrnuty v rámci větších celků - jako příklad lze uvést židovský hřbitov v Praze. Basilika sv. Prokopa byla vystavěna v polovině 13. století v přechodném románsko - gotickém stylu. Chrám patří mezi klenoty stavebního umění a svou historií je úzce spjat s benediktinským opatstvím, založeným v roce 1101 přemyslovskými knížaty Oldřichem Brněnským a Litoldem Znojemským.

Kompletně zachovalý půdorys Židovské čtvrti s více, jak 120 domy a úzkými uličkami představuje původní rozsah ghetta vzniklého na území sevřeném řekou Jihlavou a návrším Hrádek.

K Židovské čtvrti patří i rozsáhlý hřbitov s 11.000 hroby a 3.000 kamennými náhrobky.

Všechny památky jsou kromě jedinečných architektonických a urbanistických hodnot i unikátním příkladem blízkého soužití křesťanské a židovské kultury. Zařazení na seznam UNESCO se pro město stává především prestižní záležitostí a velkou výzvou. Třebíčská radnice věří, že tato skutečnost přispěje zásadním způsobem k rozvoji turistického ruchu a s tím souvisejícího drobného podnikání a služeb. Spolu s dalšími dvěma lokalitami UNESCO v kraji Vysočina (Telč a Zelená hora) zvýší atraktivitu zdejšího regionu. Bližší informace o památkách UNESCO v Třebíči zde: www.trebic.cz/unesco, www.turistcentrum.cz

 
';
';